MAPOVACÍ PRÁCE

V rámci mapovacích prací poskytujeme tyto služby:

  • výškopisné a polohopisné plány pro projekční práce
  • mapové podklady pro projektování jednoduchých staveb, zejména rodinných domků
  • základní mapy závodů – jedná se o tématickou mapu velkých měřítek. Mapa závodu obsahuje polohopis, výškopis, hranice pozemků dle katastru nemovitostí a popis.

Účelové mapy

Jedná se o mapy velkého měřítka, které obsahují zákres prvků a objektů, nacházejících se na, pod i nad povrchem země. Účelové mapy obsahují také prvky platné katastrální mapy.

Jejich zhotovení je prováděno pro následující účely:

  • pro projektové účely
  • pro pozemkové úpravy
  • pro provozní účely organizací a závodů
  • jako dokumentace skutečného provedení staveb