KATASTR NEMOVITOSTÍ

 

V rámci služeb spojených s katastrem nemovitostí provádíme vytyčení hranic pozemků včetně vyhotovení příslušné dokumentace a vyhotovujeme následující geometrické plány:

  • geometrický plán pro rozdělení pozemku
  • geometrický plán pro změnu hranice pozemku
  • geometrický plán pro vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu
  • geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
  • geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek evidovaný dosud ve zjednodušené evidenci
  • geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Geometrický plán

Vyhotovený geometrický plán je ve všech výše uvedených příkladech technickým podkladem pro zápis do katastru nemovitostí. Tvoří tak důležitou součást konkrétních listin, jako jsou např. kolaudační rozhodnutí, smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy o zřízení věcného břemene atd. Na základě těchto listin je následně proveden samotný zápis do katastru nemovitostí.

Vyřízení administrativ spojených s katastrem nemovitostí

Poskytujeme také odborné konzultace a poradenství pro jednání na katastrálním úřadě. Zároveň Vám také díky našim dlouholetým zkušenostem poradíme, jakým způsobem pořídit všechny zákonem požadované doklady potřebné pro zápis a vklad do katastru nemovitostí.