INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ GEODÉZIE

 
V oblasti inženýrské a stavební geodézie poskytujeme komplexní geodetické služby pro veškerou investiční výstavbu. Spolupracovali jsme na realizaci nespočtu drobných staveb (rodinné domy), liniových staveb (parkoviště, menší komunikace, přípojky inž.sítí, mosty atd.) občanských staveb i staveb větších průmyslových objektů.

V rámci inženýrské a stavební geodézie poskytujeme následující služby:

  • vytyčování stavebních objektů a liniových staveb
  • kontrolní měření objektů staveb
  • zaměření a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
  • zaměření inženýrských sítí
  • zaměření pozemku 
  • zaměření a výpočty kubatur
  • souborné zpracování geodetické dokumentace
  • sledování deformací stavebních objektů
  • budování přesných vytyčovacích sítí
  • podklady pro pasporty budov

Pasporty budov

Jedná se o zjednodušené plány budov. Ty obvykle slouží jako součást dokumentace, kterou je nutno předložit při kolaudacích či rekolaudacích na stavebním úřadu.

Jejich využití je vhodné zejména v případech, kdy se řeší legalizace budovy, ke které se nedochovalo kolaudační rozhodnutí a mění se zde účel využívání stavby. Pasporty lze také využít při revizních činnostech a nebo jako součást dokumentace rozvodu inženýrských sítí v budově.