DŮLNĚ MĚŘICKÁ ČINNOST

 

Tvorba a údržba základních důlních map

Zajišťujeme provádění důlně měřické činnosti a vedení digitální důlně měřické dokumentace, kterou vyhotovujeme na základě dat získaných vlastním měřením nebo z údajů převzatých.

Do této dokumentace patří:

  • Základní důlní mapa
  • Mapa povrchu
  • Mapa zdolávání havárií

Součástí naší činnosti je také tvorba a údržba účelových důlních map.