NAŠE SLUŽBY

Katastr nemovitostí

 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí, rozdělení pozemků, vymezení rozsahu věcného břemene apod.
 • vytyčování hranic pozemků
 • smlouvy o převodu nemovitostí, žádosti a návrhy k nemovitostem

Inženýrská a stavební geodézie

 • vytyčování stavebních objektů a liniových staveb
 • kontrolní měření objektů staveb
 • zaměření a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
 • zaměření inženýrských sítí
 • měření a výpočty kubatur

Mapovací práce

 • výškopisné a polohopisné plány pro projekční práce
 • mapové podklady pro projektování jednoduchých staveb, zejména rodinných domů
 • základní mapy závodů

Důlně měřická činnost

 • tvorba a údržba základních důlních map
 • tvorba a údržba účelových důlních map